Manukahonung mot sår

  • 20 Nov, 2020

Honung är en sådan fantastisk naturlig råvara som har många olika egenskaper. Det otroliga är att honungen får dess egenskaper efter blommorna som bina suger sin nektar ifrån. Det är ett tips om du vill starta ett företag med honung som inriktning att även se över blommorna. Biten med affärsrätt får en advokatfirma hjälpa till med. Manukahonung har fått sitt namn efter den nektar bina suger från blommorna på manukaträdet. Det ger en honung som dödar bakterier och har en läkande effekt. Honung har använts för att läka sår i minst 4000 år, även av läkekonstens fader Hippokrates.

Bi suger nektar från en blomma